Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2858. Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju, stran 8768.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-2/2011-10/ZP-29, z dne 29. 6. 2011, družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju na katerih izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinarna Maribor d.o.o..
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,2759 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-----+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |       Fiksni del       |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDKi| Zakupljena|  Pavšal | Cena |   Cena   |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|   ((EUR/   | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK1|  0-200  |   1,7100|    |        |  0,2371|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK2| 201-500 |   4,5600|    |        |  0,2280|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK3| 501-1.500 |   6,8400|    |        |  0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK4|1.501-2.500|   6,8400|    |        |  0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK5|2.501-4.500|   6,8400|    |        |  0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK6|  4.501- |   9,6900| 0,4829|        |  0,1464|
|   |  10.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK7| 10.001- |   9,6900| 0,4829|        |  0,1464|
|   |  30.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK8| 30.001- |   9,6900| 0,4829|        |  0,1464|
|   |  70.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK9| 70.001- |   9,6900| 0,4829|     0,0000|  0,1464|
|   | 100.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK10| 100.001- |      |    |     0,6861|  0,1088|
|   | 200.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK11| 200.001- |      |    |     0,6861|  0,1088|
|   | 600.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK12| 600.001- |      |    |     0,6861|  0,1088|
|   | 1.000.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK13| 1.000.001-|      |    |     0,3808|  0,0780|
|   | 5.000.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK14| 5.000.000-|      |    |     0,1425|  0,0441|
|   | 15.000.000|      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK15|  Nad  |      |    |     0,1425|  0,0441|
|   | 15.000.000|      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
3. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu) znaša 1,3979 EUR/mesec.
4. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
5. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Ta akt začne veljati 1. avgusta 2011.
Št. OM ZP/AG-3794/2011
Maribor, dne 6. julija 2011
EVA 2011-2111-0063
PLINARNA MARIBOR d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Milan Curk l.r.

AAA Zlata odličnost