Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2832. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »FUNDACIJA HELENA, USTANOVA ZA POMOČ OTROKOM«, stran 8717.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA HELENA, USTANOVA ZA POMOČ OTROKOM«, s sedežem Vanganelska cesta 26, 6000 Koper, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA HELENA, USTANOVA ZA POMOČ OTROKOM«, s katerim je ustanovitelj Tomaž Lesjak, Parecag 77a, 6333 Sečovlje, ustanovil ustanovo z imenom »FUNDACIJA HELENA, USTANOVA ZA POMOČ OTROKOM«, s sedežem Vanganelska cesta 26, 6000 Koper, o čemer je notarka Mojca Tavčar Pasar, Lucija, Obala 114, 6320 Portorož, dne 19. 5. 2011 izdala notarski zapis, opr. št. SV 449/11.
2. Namen ustanove je dodeljevanje materialne in denarne pomoči otrokom, ki se znajdejo v socialni stiski ali v stiski zaradi bolezni, pomoč socialno ogroženim otrokom in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti izobraževanja, razvijanje pripravljenosti za pomoč otrokom in ustvarjanje višje ravni občečloveške solidarnosti.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 8.000,00 evrov.
4. V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve uprave:
– Tomaž Lesjak, Parecag 77a, 6333 Sečovlje,
– Margherita Pahor Glavina, Parecag 119, 6333 Sečovlje,
– Mojca Lesjak, Parecag 77, 6333 Sečovlje.
5. Skladno z 12. členom Zakona o ustanovah stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 0140-9/2011/2
Ljubljana, dne 26. julija 2011
EVA 2011-2611-0073
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Državna sekretarka

AAA Zlata odličnost