Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2817. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Vitanje, stran 8636.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 (UPB1) in 103/07) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07 in 104/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Vitanje
I
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Političnim strankam oziroma listam kandidatov, katere so na volitvah v Občinski svet Občine Vitanje v letu 2010 dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva s proračuna Občine Vitanje v višini 0,30 EUR za vsak dobljen glas mesečno.«
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 9000-01/2011-013
Vitanje, dne 7. julija 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.