Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2806. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 8612.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Nepremičnine:
– parc. št. 1091/102, 1091/37, 1091/127, 1091/40, 1091/39, 1091/126, 1091/119, 857/4, 1091/129, 1091/96 in 1091/97, vse k.o. Primskovo,
– parc. št. 1124/11, 1124/12, 1124/13, 1124/14, 1800/11 in 1800/15, vse k.o. Kokrica,
– parc. št. 908/5, k.o. Babni vrt,
– parc. št. 147/8, 148/23 in 148/35, vse k.o. Čirče,
– parc. št. 892/11, k.o. Stražišče
pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena pridobijo status grajenega javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2010-48/12
Kranj, dne 22. junija 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.