Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2802. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta, stran 8597.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) in 22. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 9. seji dne 15. 7. 2011 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o prenehanju mandata člana občinskega sveta
1.
Občinski svet Občine Grad ugotavlja, da je Branku Grahu, rojenemu 14. 8. 1981, stanujočemu Motovilci 29, 9264 Grad, na podlagi njegove pisne odstopne izjave, z dnem 21. 6. 2011 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Grad.
2. člen
Ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Občine Grad z zadolžitvijo, da izvede nadomestne volitve skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08).
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta.
Št. 007-730/11-OS
Grad, dne 20. julija 2011
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.