Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2799. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8593.

Občinski svet Občine Dobrna je na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) na 8. redni seji dne 12. 7. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 780/14, k.o. 1046 – ZAVRH (ID 5298851), cesta, v izmeri 270,00 m2.
II.
Lastninska pravica na nepremičnini iz I. točke preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, matična št. 1358570.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2011-1(6)
Dobrna, dne 12. julija 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.