Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna, stran 8593.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 8. redni seji dne 12. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna
1. člen
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 26/03) (v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 2. člena spremeni tako, da se za besedo »obvezne« doda beseda gospodarske, beseda gospodarske se doda tudi v drugem odstavku 2. člena odloka za besedo »izbirne«.
2. člen
V 4. členu se odlok spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Občina v okviru Režijskega obrata Občine Dobrna izvaja naslednje gospodarske javne službe:
– urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin, javnih poti, javnih površin za pešce, javnih zelenih površin, rekreacijskih, turističnih, učnih ter drugih javnih površin,
– vzdrževanje in urejanje javnih prometnih površin, vključno z vzdrževanjem in upravljanjem javne razsvetljave,
– urejanje javnih parkirišč,
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav ter krasitev kraja in naselij,
– urejanje stavbnih zemljišč v javni lasti,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– opravljanje drugih gospodarskih javnih služb (obveznih in neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.«
3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se sedma alineja črta.
4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0006/2011-1(6)
Dobrna, dne 12. julija 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost