Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2790. Odločba o soglasju k Spremembam Akta o ustanovitvi ustanove Regionalni sklad dela Podravje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, ki postane Akt o ustanovitvi ustanove Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, stran 8581.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo (91/05 popr.)) v zvezi s 103., 105. in 184. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) v upravni zadevi predloga za izdajo soglasja k Spremembam Akta o ustanovitvi ustanove Regionalni sklad dela Podravje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, ki postane Akt o ustanovitvi ustanove Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, sedež Pobreška cesta 20, Maribor, naslednjo
O D L O Č B O
o soglasju k Spremembam Akta o ustanovitvi ustanove Regionalni sklad dela Podravje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, ki postane Akt o ustanovitvi ustanove Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja soglasje k Spremembam Akta o ustanovitvi ustanove Regionalni sklad dela Podravje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, ki postane Akt o ustanovitvi ustanove Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. Regionalni sklad dela Podravje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja se preoblikuje v Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, o čemer je notarka Breda Horvat dne 17. 6. 2011 izdala notarski zapis, opr. št. SV 498/11.
2. Ustanovitelja Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova sta:
– ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, Ulica talcev 2, 2000 Maribor in
– ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, OBMOČNA ORGANIZACIJA PODRAVJE IN KOROŠKA, Neratova ulica 4, 2000 Maribor.
3. Namen Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova je splošno koristen in je izboljšanje zaposlitvenih možnosti njenih udeležencev, usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem/regionalnem trgu dela ter zagotavljanje hitrejšega odzivanja na dinamične spremembe na lokalnem/regionalnem trgu dela z oblikovanjem in izvajanjem ukrepov, programov, projektov na določenih področjih.
4. Ustanovitveno premoženje Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova znaša 50.000,00 EUR v denarju.
5. Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova upravlja programski svet v sestavi:
– Aleksandra Podgornik, ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA,
– Gregor Cerar, ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, OBMOČNA ORGANIZACIJA PODRAVJE IN KOROŠKA,
– Franc Kangler, MESTNA OBČINA MARIBOR,
– Dr. Ivan Žagar, OBČINA SLOVENSKA BISTRICA in
– Mirjana Zgaga, ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
6. Skladno z 12. členom Zakona o ustanovah stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 007-38/2011-1
Ljubljana, dne 24. junija 2011
EVA 2011-2611-0070
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost