Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2778. Zakon o spremembah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2011 (ZIJZ-D), stran 8551.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2011 (ZIJZ-D)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2011 (ZIJZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-9
Ljubljana, dne 21. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA, ZA OBDOBJE 1994 - 2011 (ZIJZ-D)
1. člen
V Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 2011 (Uradni list RS, št. 19/94, 28/00, 111/01 in 76/08), se v naslovu zakona, v 1. členu in v drugem odstavku 5. člena letnica »2011« nadomesti z letnico »2015«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva«.
V drugem odstavku se letnica »2011« nadomesti z letnico »2015«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/11-6/9
Ljubljana, dne 13. julija 2011
EPA 1868-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost