Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2601. Sklepi o izvzemu iz javnega dobra, stran 7926.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel naslednje
S K L E P E
1. Parceli št. 1266/7, 1266/9, k.o. Žirovski vrh, se izvzameta iz javnega dobra in vpišeta v nov vložek k.o. Žirovski vrh, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
Na parceli št. 1266/7, 1266/9, k.o. Žirovski vrh, se prizna lastninska pravica v korist Kunc Marije, Pod griči 26, Žiri.
2. Parcele št. 850/21, 850/20, 850/19, 850/17, 850/23, 850/24, 850/25, k.o. Dobračeva, se izvzamejo iz javnega dobra in vpišejo v nov vložek k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
3. Parceli št. 853/8, 942/2, k.o. Dobračeva, se izvzameta iz javnega dobra in vpišeta v nov vložek k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
4. Parceli št. 1317/1, 1317/2, k.o. Žirovski vrh, se izvzameta iz javnega dobra in vpišeta v nov vložek k.o. Žirovski vrh, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
Št. 478-11/2011
Žiri, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost