Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2597. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7921.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB I, 14/05 – popr., 126/07 in 108/09) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 8. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na nepremičninah, parc. št. 1054/17 travnik 2005 m2, 1054/18 travnik 1032 m2, 1054/23 travnik 239 m2, 1056/4 travnik 118 m2, 1056/5 travnik 72 m2, k.o. Šmartno, ki so javno dobro, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II.
Nepremičnine iz točke I. tega sklepa postanejo last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka 1779737.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2003
Šmartno pri Litiji, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost