Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 7921.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 in 17/08, 108/09, 45/10, 9/11), 3. in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/04, 23/07 in 123/08) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 8. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/09).
2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 76. člena odloka se spremeni, tako da sedaj glasi: »Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:«.
Drugi odstavek 76. člena odloka se spremeni, tako da sedaj glasi:
»Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.«
3. člen
Prvi stavek prvega odstavka 77. člena odloka se spremeni, tako da sedaj glasi: »Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj, ki ni pravna oseba, če:«.
Drugi odstavek 77. člena odloka se spremeni, tako da sedaj glasi:
»Z globo 3.000,00 EUR se kaznuje povzročitelj – pravna oseba, za prekrške, ki so navedeni v 77. členu tega odloka.«
4. člen
Prvi stavek 78. člena odloka se spremeni, tako da sedaj glasi: »Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje lastnika, uporabnika ali upravljavca stavbe, če:«.
5. člen
Prvi stavek prvega odstavka 79. člena odloka se spremeni, tako da sedaj glasi: »Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če«.
Prvi stavek drugega odstavka 79. člena odloka se spremeni, tako da sedaj glasi: »Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo:«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-3/2009
Šmartno pri Litiji, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost