Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7910.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
– parc. št. 984/2, pot v izmeri 35 m2, k.o. 2033 DRAGA
– parc. št. 1490/1, pot v izmeri 152 m2, 1490/3, pot v izmeri 104 m2 in 1491/6, pot v izmeri 315 m2, k.o. 2036 SOPOTNICA
– parc. št. 398/3, pot v izmeri 277 m2, 397/5, neplodno v izmeri 594 m2 in 397/6, neplodno v izmeri 284 m2, k.o. 2041 VISOKO.
2.
Na nepremičninah iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
3.
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa.
4.
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnje točke, Okrajno sodišče v Škofji Loki, po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, izbriše zaznambo o javnem dobru.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0052/2011
Škofja Loka, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost