Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2586. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011, stran 7897.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09) v povezavi z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/08) je Občinski svet Občine Poljčane na 7. redni seji dne 28. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011
I.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011 se dopolni, tako da se v tabeli Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane dodajo naslednje nepremičnine:
+---------+---------------------+-----------------+-------------+
|Zap. št. | VRSTA NEPREMIČNINE |OKVIRNA LOKACIJA |  OKVIRNA  |
|     |           |         |  VELIKOST |
+---------+---------------------+-----------------+-------------+
|  10.  |Odkup zemljišč pri  |         |       |
|     |mostu Krasna     |         |       |
+---------+---------------------+-----------------+-------------+
|     |    vodotok    |parc. št. 592/8, |  19 m2  |
|     |           |k.o. Modraže   |       |
+---------+---------------------+-----------------+-------------+
|     |    vodotok    |parc. št. 804/2, |  342 m2  |
|     |           |k.o. Modraže   |       |
+---------+---------------------+-----------------+-------------+
|     |    travnik    |parc. št. 804/3, |   4 m2  |
|     |           |k.o. Modraže   |       |
+---------+---------------------+-----------------+-------------+
II.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011 se dopolni, tako da se v tabeli Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Poljčane dodajo naslednje nepremičnine:
+-----------+---------+-----+--------+--------+--------+----------+
|Upravljavec|Šifra in |Parc.|Velikost| Vrsta | Status | OPOMBA |
|      |ime k.o. | št. |    | rabe  |    |     |
+-----------+---------+-----+--------+--------+--------+----------+
|  Občina |  778  |956/7| 239 m2 |dvorišče|dvorišče|zamenjava |
| Poljčane | Brezje |   |    |    |    |zemljišča |
|      |  pri  |   |    |    |    |zaradi  |
|      |Poljčanah|   |    |    |    |uskladitve|
|      |     |   |    |    |    |dejanskega|
|      |     |   |    |    |    |stanja  |
+-----------+---------+-----+--------+--------+--------+----------+
|  Občina |  782  | 96/6| 277 m2 |dvorišče|dvorišče|prodaja  |
| Poljčane |Poljčane |   |    |    |    |zemljišča |
|      |     |   |    |    |    |na podlagi|
|      |     |   |    |    |    |vloge   |
+-----------+---------+-----+--------+--------+--------+----------+
|  Občina |  782  |96/10| 23 m2 |dvorišče|dvorišče|prodaja  |
| Poljčane |Poljčane |   |    |    |    |zemljišča |
|      |     |   |    |    |    |na podlagi|
|      |     |   |    |    |    |vloge   |
+-----------+---------+-----+--------+--------+--------+----------+
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0004/2011-10
Poljčane, dne 28. junija 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost