Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2585. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 956/7, k.o. Brezje pri Poljčanah, o zamenjavi nepremičnine parc. št. 956/7, k.o. Brezje pri Poljčanah, za nepremičnino parc. št. 313/11, k.o. Brezje pri Poljčanah, ter o ustanovitvi statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 313/11, k.o. Brezje pri Poljčanah, stran 7896.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/08) je Občinski svet Občine Poljčane na 7. redni seji dne 28. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 956/7, k.o. Brezje pri Poljčanah, o zamenjavi nepremičnine parc. št. 956/7, k.o. Brezje pri Poljčanah, za nepremičnino parc. št. 313/11, k.o. Brezje pri Poljčanah, ter o ustanovitvi statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 313/11, k.o. Brezje pri Poljčanah
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 956/7, dvorišče, v izmeri 239 m2, k.o. Brezje pri Poljčanah.
Nepremičnina postane last Občine Poljčane, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se nepremičnina parc. št. 956/7, k.o. Brezje pri Poljčanah, zamenja za nepremičnino parc. št. 313/11, cesta, v izmeri 329 m2, k.o. Brezje pri Poljčanah, ki je v lasti Kodrič Vekoslava, Ul. Prekomorske brigade 11, 2319 Poljčane, do celote, in po zamenjavi postane last Občine Poljčane, do celote.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Poljčane, se na nepremičnini parc. št. 313/11, k.o. Brezje pri Poljčanah, ustanovi javno dobro.
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Poljčane po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa zemljišča javno dobro in ga pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0004/2011-9
Poljčane, dne 28. junija 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost