Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2584. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7896.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) in 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/08) je Občinski svet Občine Poljčane na 7. redni seji dne 28. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišč javno dobro za nepremičnine parc. št. 957/5, 957/6 in 957/7, k.o. Brezje pri Poljčanah.
Nepremičnine postanejo last Občine Poljčane, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0004/2011-8
Poljčane, dne 28. junija 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost