Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2573. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške, stran 7879.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10), 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07-UPB1 in 15/2010), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/2006), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2007 in 15/2010),16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006), 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03, 23/07, 34/10), 5. in 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/2007) ter 15. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/2010)
so:
– Občinski svet Občine Dravograd na 5. redni seji dne 14. 4. 2011
– Občinski svet Občine Mežica na 6. redni seji dne 4. 5. 2011
– Občinski svet Občine Mislinja na 5. redni seji dne 12. 5. 2011
– Občinski svet Občine Muta na 31. redni seji dne 18. 11. 2011
– Občinski svet Občine Podvelka na 5. redni seji dne 23. 4. 2011
– Občinski svet Občine Prevalje na 6. redni seji dne 9. 6. 2011
– Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 6. redni seji dne 23. 5. 2011
– Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 7. redni seji dne 18. 5. 2011
– Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na 7. redni seji dne 9. 6. 2011 ter
– Občinski svet Občine Vuzenica na 6. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejeli:
O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
1. člen
Z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS, št. 69/09), ki se uporablja do začetka uporabe Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške.
2. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi.
Številka sklepa: 032-0004/2010-41-5
Dravograd, dne 14. aprila 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
Številka sklepa: 032-24/2011-6
Mežica, dne 4. maja 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
Številka sklepa: 061-1/2010
Mislinja, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.
Številka sklepa: 00704-0019/2010-1
Muta, dne 18. novembra 2010
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
Številka sklepa: 032-0002/2011-2
Podvelka, dne 23. aprila 2011
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše l.r.
Številka sklepa: 0611-0001/2009-13
Prevalje, dne 9. junija 2011
Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
Številka sklepa: 014-0005/2009-09
Radlje ob Dravi, dne 23. maja 2011
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
Številka sklepa: 032-0007/2011
Ravne na Koroškem, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
Številka sklepa: 061-0001/2011-11
Ribnica na Pohorju, dne 9. junija 2011
Župan
Občine Ribnica na Pohorju
Srečko Geč l.r.
Številka sklepa: 032-0005/2011-4
Vuzenica, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Vuzenica
Franc Franjo Golob l.r.

AAA Zlata odličnost