Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2571. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Lendava, stran 7878.

Na podlagi 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB in 48/11) je Občinski svet Občine Lendava na 9. redni seji dne 29. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Lendava
1.
S tem sklepom se določijo naslednji javni športni objekti občinskega pomena v Občini Lendava, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
1. Športni park Ledava, Kolodvorska ulica, na parc. št. 6298/4, 6300/4 in 6299/2, vse k.o. Lendava;
2. Nogometno igrišče v Hotizi, parc. št. 1941/1 in parc. št. 1942, k.o. Hotiza;
3. Športni center Lendava, Kranjčeva ulica, parc. št. 6209, 6390/1, 6241/1 in 6236, vse k.o. Lendava;
4. Speedway v Petišovcih, na parc. št. 516/1 in 514/2 k.o. Petišovci, s tem, da s plačilom kupnine za ta objekt preneha status javnega športnega objekta občinskega pomena v Občini Lendava.
2.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javnega športnega objekta občinskega pomena v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 23/99 in 54/04).
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03506-0004/2011
Lendava, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost