Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2568. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 2/2011, stran 7872.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 8. seji dne 20. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvah javnega dobra št. 2/2011
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1269/6 – pot v izmeri 98 m2, vpisani v k.o. Anovec;
– parc. št. 719/5 – pot v izmeri 453 m2, vpisani v k.o. Senovo;
– parc. št. 880/6 – pot v izmeri 30 m2, vpisani v k.o. Sremič;
– parc. št. 2974/8 – pot v izmeri 690 m2, vpisani v k.o. Veliki Trn;
– parc. št. 1221/16 – pot v izmeri 164 m2 in parc. št. 1221/18 – pot v izmeri 210 m2, vpisani v k.o. Smednik.
II.
Po ukinitvah javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-3/2011-O507
Krško, dne 20. junija 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost