Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2567. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Krško, stran 7872.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 94/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 8. seji dne 20. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Krško
1. člen
Cene dnevnih programov (6-9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih v občini Krško od 1. 9. 2011 dalje znašajo:
                           v EUR
----------------------------------------------------------
  Vrtec  Starostna  Starostna  Starostna  Razvojni
      skupina 1-3 skupina 3-4 skupina 3-6 oddelek
        let    let in    let
            kombinirani
             oddelek
----------------------------------------------------------
1.       453,61   347,94   306,15    -
Brestanica
----------------------------------------------------------
2.       533,52   389,16   440,49    -
Koprivnica
----------------------------------------------------------
3. Krško    527,22   421,98   366,87   862,19
----------------------------------------------------------
4. Leskovec  515,45    -     382,98    -
----------------------------------------------------------
5. Podbočje  504,29   514,85   356,00    -
----------------------------------------------------------
6. Raka    486,88   374,47   325,51    -
----------------------------------------------------------
7. Senovo   462,44   361,48   315,87    -
----------------------------------------------------------
2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih v občini Krško znašajo 1,94 EUR na otroka na dan.
4. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,73 EUR za vsako začeto uro.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2011.
Št. 605-2/2011-O704
Krško, dne 20. junija 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost