Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2551. Sklep o določitvi cene za 1 m3 porabljene pitne vode lokalnih vodovodov na območju Občine Dol pri Ljubljani, stran 7836.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in 17., 18. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 6. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cene za 1 m3 porabljene pitne vode lokalnih vodovodov na območju Občine Dol pri Ljubljani
1. Cena za 1 m3 porabljene pitne vode je enaka kot se obračunava za uporabnike, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje, ki je v upravljanju Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija.
2. Upravljavec vodovoda pobira vodarino za porabljeno vodo mesečno po veljavnem ceniku.
3. Ceno za porabljeno vodo in ostale dajatve je uporabnik dolžan plačati po položnici.
4. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se uporablja od 1. 7. 2011.
5. Z dne 30. 6. 2011 preneha veljati Sklep o določitvi cene za m3 porabljene pitne vode lokalnih vodovodov na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 97/01).
6. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3540-0002/2011-1
Dol pri Ljubljani, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost