Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2548. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 7834.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09 in 51/10) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 24. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec
1.
Za podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec imenujem Franca Rejec, roj. 9. 3. 1961, stanujočega Gabrje 78, 1356 Dobrova.
2.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 24. 6. 2011 dalje.
Št. 011- 0018/2011-2
Dobrova, dne 24. junija 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost