Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2547. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje, stran 7834.

Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 2. korespondenčni seji dne 30. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
1. člen
Občinski svet Občine Dobje soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Šentjur pri Celju ob izhodišču zaposlitve izvajalke neposredne socialne oskrbe uporabnikov za polovičen delovni čas, po kateri znaša ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 11,60 EUR na efektivno uro.
Občina Dobje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 5,80 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 5,80 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena strukture stroškov vodenja na mesec je določena v višini mesečnih stroškov na delež po veljavnem normativu in znaša za leto 2011 mesečno 181,64 EUR in je že vključena v ceni na efektivno uro.
3. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2010 št. 122-0008/2011 z dne 12. 4. 2011.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v veljavo stopi naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. 7. 2011 dalje.
Št. 122-0014/2011
Dobje, dne 30. junija 2011
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost