Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2546. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Črnomelj od 1. 7. 2011, stran 7833.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 8/08, 51/08, 5/09 in 7/10), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in Sklepa o višini cene storitve Pomoč družini na domu za leto 2011 v Občini Črnomelj, ki ga je dne 27. 5. 2011 sprejel Svet Centra za socialno delo Črnomelj ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Črnomelj od 1. 7. 2011
1. člen
Občina Črnomelj daje soglasje k višini stroškov neposredne pomoči družini na domu, ki znašajo 9.189,91 EUR mesečno in se znižajo za mesečno subvencijo Občine Črnomelj v višini 50 %, kar znaša 4.594,96 EUR.
Po odbitku subvencije občine tako znaša cena pomoči družini na domu za neposrednega uporabnika 6,38 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena storitve vodenja in koordiniranja pomoči družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj za občane Občine Črnomelj, znaša 2.098,35 EUR mesečno in jo krije neposredno Občina Črnomelj.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2011 dalje. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št.: 122-8/2010 z dne 1. 4. 2010.
Št. 122-18/2011
Črnomelj, dne 24. junija 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost