Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2537. Aneks št. 9 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 7810.

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev, ter
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in papir
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
– Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
sklepata
A N E K S š t. 9
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08, 8/10)
1. člen
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
(14) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v trinajstem odstavku te točke, veljajo do konca leta 2011.
2. člen
V 2. točki Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
(8) Osnovne plače delavcev iz sedmega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v štirinajstem odstavku 1. točke, se z dnem uporabe tega aneksa ne spremenijo in ostanejo na ravni decembra 2010.
3. člen
Stranki tega aneksa se dogovorita, da se v roku petih mesecev po uveljavitvi tega aneksa sestaneta in začneta pogajanja o politiki plač v letu 2012.
4. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
5. člen
Ta aneks je sklenjen s podpisom obeh pogodbenih strank, veljati in uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 3. junija 2011
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Jurij Giacomelli l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Milan Lukič l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti Slovenije
Predsednica
Spomenka Gerželj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 6. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/19 o tem, da je Aneks št. 9 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/7.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti