Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2536. Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede izdanih diplomantom dislocirane enote Salzburg, stran 7810.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS-UPB3) je Senat Fakultete za komercialne in poslovne vede na 39. seji dne 29. 6. 2011 sprejel
D O P O L N I T E V P R A V I L N I K A
o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede izdanih diplomantom dislocirane enote Salzburg
1. člen
(ni sprememb)
2. člen
(ni sprememb)
3. člen
Diploma se izdaja na posebno obarvanem papirju, zaščitenem z zaporedno številko listine.
Na papirju dimenzij 210 mm x 297 mm je na levi zgornji strani kot slepi žig odtisnjen znak FKPV, desno od znaka je z običajnim tiskarskim odtisom odtisnjeno ime fakultete. Na desni zgornji strani je kot slepi žig odtisnjen znak IfM.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, ime zaključenega študijskega programa, podeljeni strokovni naslov in datum diplomiranja. Diploma ima zaporedno številko pri posameznem programu, kraj in datum izdaje, odtisnjen pečat FKPV in IfM, ter lastnoročni podpis dekana/dekanje FKPV in akademske vodje programa Komerciala na enoti Salzburg.
Ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta/diplomantke, datum diplomiranja, zaporedna številka diplome pri posameznem programu ter kraj in datum izdaje so črne barve. Ostali podatki, razen odtisnjenega pečata FKPV in IfM, zaporedne številke listine ter lastnoročnih podpisov so modre barve.
4. člen
(ni sprememb)
5. člen
Diploma izdana diplomantom dislocirane enote Salzburg je v slovenskem in nemškem jeziku. Prevodi v nemški jezik so pod besedilom v slovenščini.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi. Njeno vsebino je določil minister, pristojen za visoko šolstvo. Pisana je v slovenskem in nemškem jeziku.
6. člen
(ni sprememb)
7. člen
Dopolnitev pravilnika se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za diplome izdane diplomantom dislocirane enote Salzburg.
Celje, dne 1. julija 2011
Predsednica Senata
izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok l.r.
Dekanja

AAA Zlata odličnost