Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2533. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, stran 7808.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 0071-20/2011/6 z dne 7. 6. 2011, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. seji dne 15. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05, 122/06) se peta alineja drugega odstavka 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»– vodja raziskovalne skupine ima najmanj naziv razvojnega sodelavca, strokovno raziskovalnega sodelavca ali znanstvenega sodelavca;«.
Šesta alineja drugega odstavka se črta.
Dosedanja sedma, osma in deveta alineja postanejo šesta, sedma in osma alineja.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2011-1
Ljubljana, dne 15. junija 2011
EVA 2011-1647-0004
dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost