Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2531. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev, stran 7808.

Na podlagi četrtega odstavka 128. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US) izdaja predsednik Inženirske zbornice Slovenije v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
1. člen
V Pravilniku o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05 in 73/05) se v tretjem odstavku 2. člena besedilo »eno leto« nadomesti z besedilom »pet let«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-185/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-2511-0085
mag. Črtomir Remec l.r.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
 
Soglašam!
 
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost