Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2490. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica, stran 7398.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 6/99 in 4/08).
2. člen
27. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Izvajalec obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na celotnem območju Občine Slovenska Bistrica je javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
(3) Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(4) Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena lahko Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je Občina Slovenska Bistrica subsidiarno odgovorna.
(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.«
3. člen
V 57. členu se črta šesti odstavek.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje lokalnih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 43/05).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2011-5/6
Slovenska Bistrica, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti