Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2479. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora, stran 7383.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09 in 109/09), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10), ter 4. in 5. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/99) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v naseljih Kranjska Gora, Gozd Martuljek in Mojstrana;
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naseljih Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Mojstrana.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kranjska Gora in ceste med naselji v Občini Kranjska Gora in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v občini in naselji v sosednji občini so:
SKUPNA DOLŽINA lokalnih cest (LC) v občini znaša 5352 m.
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne krajevne ceste (LZ)
SKUPNA DOLŽINA zbirnih mestnih cest ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 4575 m.
– krajevne ceste (LK)
SKUPNA DOLŽINA mestnih cest ali krajevnih cest (LK) v občini znaša 3101 m.
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
SKUPNA DOLŽINA javnih poti (JP) v občini znaša 64064 m.
7. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
SKUPNA DOLŽINA javnih poti za kolesarje (KJ) v občini znaša 12745 m.
8. člen
Promet na nekategorizirani cesti v Tamar, od križišča z gozdno cesto V Planici do parkirišča pred Planinskim domom Tamar, v dolžini 3192 m, je dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih določi Občina Kranjska Gora, lastnik zemljišča omenjene ceste.
9. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje MPZ – Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2011, z dne 3. 5. 2011.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in popravek Uradni vestnik Gorenjske, št. 36/99), Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/02) in Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 65/07).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/4-1/2011-BP
Kranjska Gora, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost