Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid, stran 7375.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami, ZLS – UPB2) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 7. seji dne 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid
1. člen
V 2. členu se za besedo »krajev« doda:
», hkrati pa so vzpodbuda za ustvarjalnost dela in življenja v občini tudi vnaprej.«
2. člen
Pred 5. členom se pod II. Za besedo »priznanja« doda:
»IN NAGRADE«.
3. člen
V 5. členu se za besedo »priznanja« doda:
»in nagrade«.
4. člen
V 5. členu se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) denarne nagrade občine za razpisano tematsko področje.«
5. člen
V 13. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Število priznanj predlaga Komisija za nagrade in priznanja, odločitev o številu priznanj pa sprejme občinski svet.«
6. člen
Pred 14. členom se v podnaslovu za besedo »nagrada« doda: »za razpisano tematsko področje«.
7. člen
V 14. členu se črta besedilo:
»dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke pri razvoju občine.«
in se nadomesti z besedilom:
»najboljše dosežke na razpisanem tematskem področju, ki ga vsako leto določi občinski svet.«
8. člen
V 14. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Število in višino denarnih nagrad predlaga komisija, odločitev o številu in višini pa sprejme občinski svet.«
9. člen
V 16. členu se črta beseda »praviloma«.
Druga in tretja alinea pa se nadomestita z naslednjim besedilom:
»– do tri priznanja občine,
– do tri denarne nagrade za razpisano tematsko področje.«
10. člen
V 18. členu se na koncu v novi vrsti doda besedilo:
»Predlagatelj mora svoj predlog podpisati z imenom in priimkom.«
11. člen
V 19. členu se beseda »avgusta« nadomesti z besedo:
»julija«.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/11
Kobarid, dne 21. junija 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti