Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2471. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, stran 7369.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS UPB 1)) in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo, ZVNDN-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06) ter 32. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica sprejel
S K L E P
o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica
1.
V Štab civilne zaščite Občine Ivančna Gorica se imenujejo:
1. Jože Kozinc, roj. 28. 12. 1956, Krška vas 9, 1301 Krka – poveljnik civilne zaščite
2. Jure Strmole, roj. 7. 4. 1963, Stična 138, 1295 Ivančna Gorica – namestnik
3. Milan Vrhovec, roj. 29. 7. 1947, Vir pri Stični 12a, 1295 Ivančna Gorica – član
4. Branko Hočevar, roj. 12. 3. 1965, Primča vas 15, Zagradec – član
5. Anton Posavec, roj. 23. 5. 1969, Mekinje nad Stično 47, 1295 Ivančna Gorica – član
6. Gorazd Skubic, roj. 22. 8. 1976, Šentvid pri Stični 1a, Šentvid pri Stični – član
7. Lovrenc Markovič, roj. 9. 12. 1955, Glogovica 12, 1296 Šentvid pri Stični – član
8. Marko Virant, roj. 5. 9. 1979, Kriška vas 64, 1294 Višnja Gora – član
9. Leopold Bregar, roj. 25. 9. 1977, Muljava 49A, 1295 Ivančna Gorica – član.
2.
Imenovanje poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, namestnika poveljnika ter članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica traja do preklica.
3.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep številka: 846-0003/2006 z dne 23. 5. 2006.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 846-0001/2011
Ivančna Gorica, dne 24. junija 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost