Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec, stran 7357.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – NPB5 in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 16. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
1. člen
Dopolni se 3. člen tako, da se glasi:
»Na območju Občine Bovec se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin,
6. urejanje in čiščenje javnih in parkovnih površin,
7. upravljanje in urejanje pokopališč,
8. pogrebne storitve,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. plakatiranje in razobešanje transparentov in zastav,
11. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
12. prevoz potnikov z žičnico.
Natančnejše naloge, ki se opravljajo v okviru javne službe, se določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe.
Gospodarske javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.«
2. člen
Dopolni se 5. člen tako, da se glasi:
»Občina Bovec posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin,
6. urejanje in čiščenje javnih in parkovnih površin,
7. upravljanje in urejanje pokopališč,
8. pogrebne storitve,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. plakatiranje in razobešanje transparentov in zastav.
S podelitvijo koncesije:
1. oskrba s toplotno energijo,
2. prevoz potnikov z žičnico.
Krajevna skupnost ne more biti izvajalka gospodarske javne službe, če to ni s posebnim predpisom ali odlokom drugače določeno.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008-2
Bovec, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti