Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2455. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora, stran 7355.

Na podlagi sedmega odstavka 615. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11) izdajajo ministrica za gospodarstvo, minister za pravosodje in minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora
1. člen
V Pravilniku o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora (Uradni list RS, št. 13/10) se v prvem odstavku 2. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
+-----------------------------------------+---------------------+
|  Višina osnovnega kapitala prevzete  |Višina nagrade v EUR |
|       družbe v EUR        |           |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|     nad     |    do     |           |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|     –     |   200.000   |    1.300    |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|    200.000    |   400.000   |    1.500    |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|    400.000    |     –     |    1.700    |
+---------------------+-------------------+---------------------+
                                «.
V tretjem odstavku se številka »25« nadomesti s številko »50«.
Četrti odstavek se črta.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2010
Ljubljana, dne 28. junija 2011
EVA 2010-2111-0063
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo
 
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost