Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (ZNvhND-A), stran 5340.

Na podlagi 61.a člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Zreče na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1, 55/09 in 57/10) na 6. redni seji dne 11. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (ZNvhND-A)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (Uradni list RS, št. 68/97, 43/01, 95/04 – pop. in 16/05) (v nadaljevanju: odlok ZN).
Sestavni del odloka ZN je elaborat št. 01/11 – ZN/SP izdelan v februarju 2011, ki ga je izdelal BIRO 2001, Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Slovenska Bistrica.
2. člen
V 7. členu Odloka ZN se v poglavju Obstoječi objekti: Preoblikovanje obstoječih objektov obsega: za drugo alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
– nad pritlično etažo se izdela mansarda v območju ožjega dela stanovanjskega objekta z dvigom ostrešja tako, da je svetla višina prostorov ob kapi 2,30 m (kolenčni zid), višina v slemenu je 6,70 m nad koto pritličja s toleranco ±40 cm. Streha nad mansardo ima enak naklon kot obstoječa streha;
– v strešini se predvidi možnost montaže fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo električne energije – sončna elektrarna.«
3. člen
V 7. členu Odloka ZN se v poglavju Obstoječi objekti: Preoblikovanje obstoječih objektov obsega: za zadnjo alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe se lahko izvaja na osnovi veljavnega predpisa o vrstah objektov glede na zahtevnost;
– odmik vertikalne projekcije najbolj izpostavljenega dela nezahtevnega in enostavnega objekta od meje s sosedom je do 1,5 m brez soglasja soseda in za ograje do 0,5 m brez soglasja soseda. S pisnim soglasjem soseda se lahko gradi nezahtevne in enostavne objekte do meje.
4. člen
Vsa ostala določila Odloka o zazidalnem načrtu obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začneje veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0009/2010-25
Zreče, dne 11. maja 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti