Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1944. Letni program kulture v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2011, stran 5303.

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 6. seji dne 18. 5. 2011 sprejel
L E T N I P R O G R A M K U L T U R E
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2011
1. člen
Letni program kulture v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2011 opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, investicije ter investicijsko vzdrževanje ter višino in namen predvidenih sredstev.
2. člen
V proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih 1802 Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 Programi v kulturi. Namenjena so:
– sofinanciranju kulturnih društev, njihovih kulturnih programov in projektov (ljubiteljska kulturna dejavnost),
– sofinanciranju javnih zavodov,
– vzdrževanju in investicijam.
3. člen
Za uresničevanje javnega interesa v kulturi se iz občinskega proračuna v letu 2011 na postavki 1803 Programi v kulturi sofinancira naslednje dejavnosti:
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
| Zap. | Postavka |    Naziv postavke    |Sredstva 2011|
| št.  |      |              |       |
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
|  1  | 18002010 |Goriška knjižnica Franceta | 63.000 EUR |
|    |      |Bevka            |       |
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
|  2  | 18002020 |Izdajanje občinskega    | 5.000 EUR |
|    |      |informatorja        |       |
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
|  3  | 18002030 |Sof. izdaje knjig,     | 5.000 EUR |
|    |      |zbornikov, revij      |       |
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
|  4  | 18003010 |Kulturni dom Nova Gorica  | 2.300 EUR |
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
|  5  | 18004010 |Kulturna društva,      | 32.000 EUR |
|    |      |neprofitne kult. org. in  |       |
|    |      |posamezniki         |       |
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
|  6  | 18004020 |Javni sklad RS za kulturne | 2.300 EUR |
|    |      |dejavnosti Nova Gorica   |       |
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
|  7  | 18005010 |Goriški muzej        | 12.000 EUR |
+--------+-----------+----------------------------+-------------+
4. člen
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje programov in projektov pod zaporedno št. 3 in 5 se izvede na podlagi prijav na javni razpis občine, delitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov javnih zavodov (zap. št. 1, 4, 6 in 7) pa na podlagi programov dela javnih zavodov oziroma javnega interesa in potreb občine.
5. člen
Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo naslednji izvajalci:
– kulturna društva,
– društva s področja tehnične kulture,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali tehnično kulturo,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi, ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisni v poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– druge pravne osebe (gospodarske družbe), zasebniki.
6. člen
Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 007-0009/2011
Miren, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti