Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1914. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 5274.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09 in 69/10) se v prvem odstavku 14. člena črta druga alinea.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo: »in Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ministrstvo za promet začne najpozneje s 1. julijem 2011 izvajati naloge nadzora nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, izvajanjem nadgradenj in druge naloge, ki niso neposredno povezane z vodenjem investicij, katere do prevzema izvaja Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.
Z dnem začetka izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za promet prevzame pravice proračunske uporabe, prostore, opremo in dokumentacijo Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za promet se s to uredbo uskladi najpozneje v enem mesecu po njeni uveljavitvi.
Z dnem začetka izvajanja nalog iz prvega odstavka tega člena se na Ministrstvo za promet premestijo javni uslužbenci, ki so na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 106/10) izvajali te naloge v Direkciji Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-7/2011
Ljubljana, dne 26. maja 2011
EVA 2011-3111-0016
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti