Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1652. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem redu in miru v Občini Vitanje, stran 4478.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 2. in 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07, 104/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 4. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem redu in miru v Občini Vitanje
1. člen
V 23. členu Odloka o javnem redu in miru v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 50/96) se v prvem odstavku nadomesti besedilo »z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT« z besedilom »z globo 50 EUR«.
Črta se drugi odstavek 23. člena odloka.
2. člen
V 24. členu odloka se v prvem odstavku besedilo »z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 200.000 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 300 EUR«.
V drugem odstavku 24. člena se besedilo »z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 100 EUR«.
3. člen
Črtajo se 25., 26., 27. in 28. člen odloka.
4. člen
27. člen postane zdaj 25. člen in se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo inšpektorji in občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.«
5. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2011-09
Vitanje, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost