Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1648. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, stran 4474.

Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 4. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
I
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 18,20 EUR na efektivno uro, na dan praznika oziroma nedelje pa 19,87 EUR na efektivno uro.
II
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Štore znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu 3,60 EUR. Enak prispevek uporabnika velja tudi na dan praznika oziroma nedelje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2011.
Št. 032-0004/2010-26
Štore, dne 18. aprila 2011
Župan
Občine štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost