Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1641. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011, stran 4461.

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 5. seji dne 14. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011
1.
Uporabnikom storitev javne službe oskrbe s pitno vodo se v letu subvencionira ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo v deležu 50% cene omrežnine, ki predstavlja ceno uporabe javne infrastrukture.
2.
Delež omrežnine se subvencionira samo tistim uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Sredstva subvencije v skupnem znesku 8.204 EUR bo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici zagotavljala v proračunu za tekoče leto in jih nakazovala Javnemu podjetju Prlekija d.o.o. kot izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo.
3.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi in se uporablja pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega ministrstva.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2011-1
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost