Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1635. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci, stran 4458.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, uradno prečiščeno besedilo UPB-1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 6. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 22/10, 40/10 in 50/10) se v 13. členu 1 a) točke dodata novi alineji, in sicer nova deseta in enajsta alineja, ki se glasita:
»– Namenska raba območja, ki zajema parcele št. 231, k.o. Puževci, 768, k.o. Zenkovci in 573, k.o. Beznovci se spremeni tako, da se na teh parcelah dovoljuje gradnja infrastrukturnega objekta – čistilna naprava.
– Namenska raba območja, ki zajema parcelo št. 822, k.o. Dolina se spremeni tako, da se na tej parceli dovoljuje gradnja stanovanjskega objekta in pomožnih objektov za lastne potrebe namesto stanovanjske stavbe, ki zaradi plazu ni primerna za bivanje. Na teh območjih veljajo za gradnjo enaki pogoji in merila za urbanistično ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav kot za objekte na poselitvenih območjih.«
Nadalje se v 13. členu 1 b) točke doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– Namenska raba območja, ki zajema parcele št. 51, 52/1, in 52/2, vse k.o. Puževci in parceli št. 109/5 in 105, obe k.o. Bodonci se spremeni tako, da se na teh parcelah dovoljuje gradnja sončne elektrarne.«
Nadalje se 28. člen dopolni tako, da se za šestim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na objektih, kjer bodo na strehi vgrajene integrirane naprave za proizvodnjo električne energije (fotovoltaika) do moči 50 kW, se dovolijo enokapne strehe s poljubnim naklonom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0006/2010
Puconci, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost