Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1631. Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobrone služi več svojemu namenu, stran 4452.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradi list RS, št. 102/04 – UPB s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu
1.
Ugotovi se, da nepremičnine, parc. št. 2939/14, dvorišče, v izmeri 142 m², k.o. Bate, parc. št. 2936/6, zemljišče pod stavbo, v izmeri 26 m², k.o. Bate in parc. št. 5683/2, pot, v izmeri 242 m², k.o. Osek, ki imajo status grajenega javnega dobra, ne služijo več namenu, zaradi katerega jim je bil status dodeljen.
2.
Uprava Mestne občine Nova Gorica izda odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine, navedene v 1. točki.
3.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-9/2009
Nova Gorica, dne 21. aprila 2011
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.

AAA Zlata odličnost