Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1625. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4448.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 5. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 3498/18, dvorišče v izmeri 118 m2 in parc. št. 3498/20, dvorišče v izmeri 20 m2, v l. št. 1143, k.o. 1452 Hmeljčič.
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-5
Mirna Peč, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost