Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1616. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig, stran 4442.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) je župan Občine Ig dne 18. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Ig
I.
Za podžupana Občine Ig se imenuje Krnc Tone, Sarsko 1A, 1292 Ig.
II.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga pooblašča.
IV.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2011 dalje.
Št. 00702/001/2011-447
Ig, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost