Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1610. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje, stran 4436.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS), 3. člena in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06) 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet občine Dobje na 3. redni seji dne 12. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v enoti Vrtec Dobje pri Planini znašajo mesečno na otroka:
1. dnevni program za otroke 1. starostnega obdobja (1–3 let) 526,78 EUR;
2. dnevni program za otroke 2. starostnega obdobja (3–6 let) 362,40 EUR.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 43,40 EUR mesečno oziroma 2,17 EUR na dan. Staršem, ki do 8.00 ure obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem.
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Dobje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program Vrtca Dobje, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja in v programu 2. starostnega obdobja za 1 plačilni razred nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu, kar znaša 10% cene programa.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
Za starše otrok, ki jim je o odločbo določen prvi plačilni razred, dodatno znižanje ne velja.
4. člen
Starši, ki do izteka poslovnega časa vrtca (do 16.30) ne odpeljejo otroka iz vrtca, plačajo za vsako začeto uro neopravičene zamude 10,00 EUR. Znesek starši poravnajo skupaj z zneskom na položnici.
5. člen
Prispevki staršev so določeni na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne oddajo vloge za znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu, uporabljati pa se začne 1. 5. 2011.
Št. 602-0002/2011
Dobje, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti