Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1607. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerknica, stran 4429.

Na podlagi določil 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 103/07) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 4. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Cerknica
1.
S tem sklepom se političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dodelijo sredstva iz proračuna Občine Cerknica, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
2.
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov/s številom mest v občinskem svetu *50/100).
3.
Politična stranka, ki izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega člena tega sklepa, je upravičena do zakonsko določenih sredstev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to politično stranko.
4.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in ne sme presegati višine 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Cerknica opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za to leto.
5.
Sredstva se političnim strankam dodeljujejo mesečno na njihove račune.
6.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 28/01) in Dopolnitev Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 54/03).
7.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2011. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2011
Cerknica, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti