Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1605. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Celje, k.o. Medlog, k.o. Zagrad in k.o. Ostrožno, stran 4428.

Mestni svet Mestne občine Celje, je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 19. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Celje, k.o. Medlog, k.o. Zagrad in k.o. Ostrožno
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za nepremičnine:
+-----------+----------+-------------+------------+-------------+
| Parcelna | Vložek | Vrsta rabe |Površina m2 | Katastrska |
| številka | številka |       |      |  občina  |
+-----------+----------+-------------+------------+-------------+
|722/1   |1444   |zelenica   |152     |Celje    |
|      |     |garaža    |120     |       |
|      |     |garaža    |104     |       |
|      |     |dvorišče   |105     |       |
+-----------+----------+-------------+------------+-------------+
|2541/5   |1449   |garaža    |24     |Celje    |
+-----------+----------+-------------+------------+-------------+
|2155/2   |1038   |cesta    |171     |Medlog    |
+-----------+----------+-------------+------------+-------------+
|1441/7   |1210   |parkirišče  |129     |Zagrad    |
+-----------+----------+-------------+------------+-------------+
|1437/7   |1210   |cesta    |123     |Zagrad    |
+-----------+----------+-------------+------------+-------------+
|1144/54  |1490   |igrišče   |191     |Ostrožno   |
+-----------+----------+-------------+------------+-------------+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo last Mestne občine Celje.
3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-106/2010
Celje, dne 19. aprila 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost