Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1480. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, stran 4118.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), v zvezi s 1. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZustS-A) ter na predlog Informacijskega pooblaščenca izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov
1. člen
V Pravilniku o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 28/05) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravljavec po prejemu črtne kode, s katero se registrira za vnos zapisov prek spletne strani nadzornega organa, zapise neposredno vnese v obrazec RZOP, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Po vnosu zapisov obrazce natisne, jih podpiše in overi ter pošlje nadzornemu organu.«
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Obrazce, ki jih izpolnijo upravljavci na način, določen v drugem in tretjem odstavku 4. člena tega pravilnika, nadzorni organ trajno hrani samo v elektronski obliki, izpolnjene obrazce v papirnati obliki pa organ hrani dve leti po vnosu zapisov v register in jih nato uniči.
(2) Nadzorni organ zbirke osebnih podatkov, ki jih vodi posamezen upravljavec, izbriše iz registra eno leto po izbrisu upravljavca iz poslovnega registra.
(3) Izbris iz prejšnjega odstavka se izvede na način, da se podatki umaknejo iz aktivnega dela registra v arhivski del.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-131/2010/5
Ljubljana, dne 18. aprila 2011
EVA 2010-2011-0043
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost