Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1477. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske študijske programe na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2011/2012, stran 4114.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) in 28. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske študijske programe na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2011/2012
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu o omejitvah vpisa na dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2011/2012, sprejetem na 20. dopisni seji Senata Univerze na Primorskem z dne od 5. do 7. 4. 2011. Vpis omejijo:
1. FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE KOPER na
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna kineziologija,
– 65 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Biopsihologija;
2. FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE PORTOROŽ – TURISTICA na
– 70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Management turističnih destinacij (Portorož);
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER na
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Edukacijske vede,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja (Koper),
– 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja (Koper),
– 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja (Ptuj),
– 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja (Ljutomer),
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Razredni pouk;
4. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA na
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Prehransko svetovanje – dietetika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (Izola).
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-7/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-3211-0032
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik