Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1476. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2011/2012, stran 4113.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) in 28. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2011/2012
I.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu o omejitvah vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2011/2012, sprejetem na 24. korespondenčni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 5. 4. 2011. Vpis omejijo:
1. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO na
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Medijske komunikacije,
– 100 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije,
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja;
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO IN FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO na
– 50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Mehatronika;
3. FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE IN FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO na
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Informacijska varnost;
4. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO na
– 80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Arhitektura;
5. FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO na
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Ekologija z naravovarstvom;
6. FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE na
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Varstvoslovje,
– 80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Varnost in policijsko delo (Ljubljana);
7. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE na
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega;
8. FILOZOFSKA FAKULTETA na
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Germanistika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovne študije – angleščina;
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Psihologija,
– 40 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Psihologija,
– 55 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Sociologija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu prve stopnje Sociologija in interdisciplinarno družboslovje,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Zgodovina;
9. MEDICINSKA FAKULTETA na
– 96 vpisnih mest za redni študij po enovitem magistrskem študijskem programu druge stopnje Splošna medicina;
10. PEDAGOŠKA FAKULTETA na
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Glasbena pedagogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Likovna pedagogika,
– 90 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Predšolska vzgoja,
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Razredni pouk;
11. PRAVNA FAKULTETA na
– 150 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Pravo.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-6/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-3211-0031
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik